PRESOL – pre-processor för solkurveanalys
Report, 2007

Presol är ett skript som genererar indata-filer för finita element-analys av inverkan av termisk last på spårstrukturer och prediktering av uppkomst av solkurvor med hjälp av Abaqus. Målsättningen med skriptet är att det skall underlätta genereringen så mycket som möjligt samtidigt som det är flexibelt. Denna manual beskriver den del av skriptet som användaren behöver modifiera. Dokumentation av de funktioner som utför själva genereringen av indata-filen sker med hjälp av kommentarer i dessa. Manualen är upplagd så att den del av skript-koden som en användare kommer i kontakt med gås igenom och kommenteras.

Author

Anders Ekberg

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Elena Kabo

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Subject Categories

Applied Mechanics

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

More information

Created

10/7/2017