PRESOL – pre-processor för solkurveanalys
Rapport, 2007

Presol är ett skript som genererar indata-filer för finita element-analys av inverkan av termisk last på spårstrukturer och prediktering av uppkomst av solkurvor med hjälp av Abaqus. Målsättningen med skriptet är att det skall underlätta genereringen så mycket som möjligt samtidigt som det är flexibelt. Denna manual beskriver den del av skriptet som användaren behöver modifiera. Dokumentation av de funktioner som utför själva genereringen av indata-filen sker med hjälp av kommentarer i dessa. Manualen är upplagd så att den del av skript-koden som en användare kommer i kontakt med gås igenom och kommenteras.

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07