Realtidsanalys av utmattningspåkänning från uppmätta spårkrafter
Report, 2007

Abstract Denna rapport sammanfattar arbetet med utmattningsprediktering inom CHARMEC-projektet SP11 -- Vertikala krafter på höghastighetståg. Detaljerade redovisningar på engelska ges i de två rapporterna [1, 2]. Kortfattat är de viktigaste resultaten av denna projektdel att ett kriterium som kan användas för att kvantifiera rullkontaktutmattningspåkänningen vid fältmätningar av hjul--räl-krafter har utvecklats. Dessutom har inverkan av enstaka höga kontaktkrafter analyserats. Varningsnivåer för kontaktkrafter med avseende på olika former av utmattning har getts.

Author

Anders Ekberg

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Elena Kabo

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Subject Categories

Applied Mechanics

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

More information

Created

10/7/2017