Realtidsanalys av utmattningspåkänning från uppmätta spårkrafter
Rapport, 2007

Abstract Denna rapport sammanfattar arbetet med utmattningsprediktering inom CHARMEC-projektet SP11 -- Vertikala krafter på höghastighetståg. Detaljerade redovisningar på engelska ges i de två rapporterna [1, 2]. Kortfattat är de viktigaste resultaten av denna projektdel att ett kriterium som kan användas för att kvantifiera rullkontaktutmattningspåkänningen vid fältmätningar av hjul--räl-krafter har utvecklats. Dessutom har inverkan av enstaka höga kontaktkrafter analyserats. Varningsnivåer för kontaktkrafter med avseende på olika former av utmattning har getts.

Författare

Anders Ekberg

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Elena Kabo

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Technical report - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07