Att verka i en multiprojekt miljö: Metoder för att begripliggöra
Book chapter, 2008

Author

Sven Gunnarson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Christine Räisänen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

I Stjernberg, T.; Söderlund, J.; Wikström, E. (red.) "Projektliv – villkor för uthållig projektverksamhet". Studentlitteratur, Lund

141-158

Subject Categories

Communication Studies

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

978-91-44-05224-3

More information

Created

10/6/2017