Att verka i en multiprojekt miljö: Metoder för att begripliggöra
Kapitel i bok, 2008

Författare

Sven Gunnarson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

I Stjernberg, T.; Söderlund, J.; Wikström, E. (red.) "Projektliv – villkor för uthållig projektverksamhet". Studentlitteratur, Lund

141-158
978-91-44-05224-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-05224-3

Mer information

Skapat

2017-10-06