Maten och det nya landet, Rapport 2 från projektet ‘Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+’
Report, 2006

Author

Helene Brembeck

University of Gothenburg

MariAnne Karlsson

Chalmers, Product and Production Development, Design

University of Gothenburg

Eva Ossiansson

University of Gothenburg

Helena Shanahan

University of Gothenburg

Lena Jonsson

University of Gothenburg

Kerstin Bergström

University of Gothenburg

Pontus Wallgren

Subject Categories

Business Administration

More information

Created

10/7/2017