Maten och det nya landet, Rapport 2 från projektet ‘Den mångdimensionella matkonsumenten. Värderingar och beteende hos konsumenter 55+’
Rapport, 2006

Författare

Helene Brembeck

Göteborgs universitet

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Göteborgs universitet

Eva Ossiansson

Göteborgs universitet

Helena Shanahan

Göteborgs universitet

Lena Jonsson

Göteborgs universitet

Kerstin Bergström

Göteborgs universitet

Pontus Wallgren

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07