Kommunikation och kunskap - för vem och för vad?
Report, 2007

Author

Christine Räisänen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Sven Gunnarson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering

Subject Categories

Communication Studies

Other Social Sciences not elsewhere specified

ISBN

978-91-976181-6-8

More information

Created

10/6/2017