Kommunikation och kunskap - för vem och för vad?
Rapport, 2007

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Sven Gunnarson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-976181-6-8

Mer information

Skapat

2017-10-06