Renare närmiljö och kost kan förklara ökning av allergier
Magazine article, 2012

I takt med en förbättrad levnadsstandard har allergiförekomsten ökat kraftigt de senaste decennierna. Ungefär 30 procent av alla svenska barn är allergiska och allergi har i länder med ett västerländskt leverne blivit en av vår tids största folksjukdomar hos barn och ungdomar. På Nordic Nutrition Conference 2012 i Reykjavik presenterades resultat från forskning om olika kostfaktorers koppling till allergier av olika slag. Områden som berördes var tajming av livsmedelsintroduktion till småbarn, konsumtion av olika typer av fett, kostmönster hos barn uppväxta i en allergiskyddande bondgårdsmiljö samt intag av miljögifter som finns i fet fisk från kontaminerade vatten.

miljögifter

dioxin

fisk

livsmedelsintroduktion

bondgård

PCB

fett

amning

atopi

allergi

PUFA

Author

Karin Jonsson

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Nordisk Nutrition

1654-8337 (ISSN)

Vol. 2012 3 20-22

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Subject Categories

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

More information

Created

10/7/2017