Järnvägen igår, idag, imorgon – hur forskning kan användas
Magazine article, 2014

edan 1850-talet har järnvägen varit en viktig del in samhällets transportsystem. Under den tiden har krav på kapacitet och prestanda ökat radikalt. I denna artikel beskrivs hur forskning har möjliggjort järnvägens utveckling och några framtida krav den ställs inför.

Author

Elena Kabo

Chalmers, Applied Mechanics, Material and Computational Mechanics

Anna Dubois

Chalmers, Technology Management and Economics, Industrial Marketing

Anders Ekberg

Dynamics

Reflexen

0284-0707 (ISSN)

Vol. 2014 3 15-17

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Vehicle Engineering

More information

Created

10/7/2017