Potential för kvarboende
Book chapter, 2022

Rapporten sammanfattar en bostadsstudie som genomförts 2017–2020 på Norra Älvstranden i Göteborg. Syftet med projektet har varit att undersöka möjligheterna till kvarboende för äldre personer 65+ i lägenheter byggda cirka 1990–2015.

Studiens huvudfråga har varit: – vad krävs av en bostad i ett flerbostadshus för att det ska finnas möjlighet till kvarboende för äldre personer med stora behov av vård och omsorg.

Forskningsfrågan är ställd mot bakgrund av utvecklingen av svensk bostadspolitik. Där framgår att bostäder byggda under 2010-talet minskar i storlek, areamässigt.
Parallellt finns ambitioner inom vårdsektorn om ökat kvarboende och att bedriva mer vård i hemmet. Möjligheten att göra det är en viktig del i att minska belastningen på sjukhus och vårdcentraler.

För att fånga begreppet kvarboende och hushållens attityder har forskargruppen gjort 30 intervjuer med boende i deras hem, som tillsammans med en enkät ger en bra bild över hur bostäderna används.

bostäder för äldre

Author

C A Morgan Andersson

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Kaj Granath

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Ola Nylander

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Bra bostäder för seniorer

95-100
978-91-7917-153-7 (ISBN)

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Civil Engineering

Roots

Basic sciences

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

More information

Latest update

10/26/2023