Bo Norrman

Rådgivare vid Extern samverkan, forsknings- och innovationsstöd

Bo Norrman disputerade vid Umeå Universitet i medicinsk kemi med inriktning blodproppslösande enzymer. Han har därefter arbetat med forskning (Umeå Universitet, Mälardalens Högskola, Karolinska Insititutet), gästforskare internationallt (Marine Biological Laboratory, USA), offentlig sektor (Innovationsbron, Västra Götalandsregionen), offentliga uppdrag (miljöövervakning Bottniska Viken) och inom näringsliv (Biopool AB, Biotechvalley). Han har haft uppdrag kopplade till Vinnova. Sedan 2011 är han innovationsrådgivare vid Innovationskontoret Chalmers. Inom innovationsrådgivning är Bo speciellt inriktad på området Life Scicence inklusive medtech, men även klimat och hållbarhetsfrågor. Bo har arbetat med den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland (RUS2030) på uppdrag av Västra Götalandsregionen och är senior rådgivare inom styrkeområde Hälsa och teknik.

Källa: chalmers.se
Image of Bo Norrman
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 2 forskningsprojekt

2018–2020

Hälsosamma och hållbara snacks

Marie Alminger Livsmedelsvetenskap
Gabriel Barbosa Livsmedelsvetenskap
Bo Norrman Operativt och strategiskt stöd
Formas

2018–2020

Pilotprojekt för utveckling av leveransformat och finansieringsmodeller för AI-kurser på mastersnivå

Karin Färnevik Chalmers Professional Education AB
Ulrika Lundqvist Fysisk resursteori
Bo Norrman Innovationskontor Väst
Mikael Weimarck Chalmers Professional Education AB
Christian Stöhr Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Bo Norrman medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.