Pilotprojekt för utveckling av leveransformat och finansieringsmodeller för AI-kurser på mastersnivå
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektet ska i samverkan mellan Chalmers fakultet och behovsägare utveckla och pröva leveransformat och finansieringsmodeller som gör AI-relaterat kunskapsinnehåll i befintliga kurser på mastersnivå tillgängliga för yrkesverksamma. Målet för projektet är att: inventera kunskapsinnehållet i befintliga kurser med koppling till AI format- och innehållsmässigt anpassa och genomföra ett antal kurser för yrkesverksamma utvärdera och sammanfatta ett leveransformat med tillhörande finansieringsmodell för yrkesverksammas kontinuerliga kompetensutveckling.

I arbetet för att skapa ett livslångt lärande bidrar detta projekt med en modell för hur befintligt paketerad kunskap vid Chalmers skulle kunna göras tillgänglig på ett resurseffektivt sätt även för yrkesverksamma i behov av att vidareutbilda sig. Effekten av lärosätets modell för livslångt lärande blir att samhällets olika organisationer och företag snabbare och enklare kommer kunna få tillgång till kunskap som utvecklar deras medarbetare att arbeta på ett annat sätt eller inom nya områden genom tillämpning av ny kunskap.

Deltagare

Karin Färnevik (kontakt)

Projektledare vid Chalmers Professional Education AB

Ulrika Lundqvist

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Bo Norrman

Rådgivare vid Innovationskontor Väst

Christian Stöhr

Docent vid Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Mikael Weimarck

Projektledare vid Chalmers Professional Education AB

Samarbetspartners

Acando

Stockholm, Sweden

Arboga kommun

Arboga, Sweden

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Lunds kommun

Lund, Sweden

Örebro universitet

Örebro, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

Stockholm, Sweden

Uppsala kommun

Uppsala, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2018-03829
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-15