Björn Hall

Visar 3 publikationer

2005

Aspects of Wave Interaction in Nonlinear Media

Björn Hall
Doktorsavhandling
2005

Aspects of Wave Interaction in Nonlinear Media

Björn Hall
Licentiatavhandling
2004

Effect of partial incoherence on modulational instability of two non-linearly interacting optical waves

Björn Hall, Mietek Lisak, Dan Anderson et al
Phys. Letters A. Vol. 321, p. 255-
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Björn Hall medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.