Karin Sjöstrand

Doktorand vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Karin Sjöstrand är industridoktorand på avdelningen för geologi och geoteknik, forskargruppen Miljögeologi – mark- och vattenresurser på Chalmers, anställd på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Målet med Karins forskning är att ta fram en holistisk beslutsstödsmodell för att säkra en hållbar regional vattenförsörjning. Forskningen handlar om verktyg och modeller för beslutsstöd, såsom samhällsekonomiska modeller, kostnads- nyttoanalys, hållbarhetsanalys, multikriterieanalys och riskbedömning, för regional planering och förvaltning av dricksvattenresurser.

Källa: chalmers.se

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2018

Beslutsstödssystem för hållbar regional vattenförsörjning

Lars Rosen Geologi och geoteknik
Lena B Blom Vatten Miljö Teknik
Karin Sjöstrand Geologi och geoteknik
Andreas Lindhe Geologi och geoteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Karin Sjöstrand medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.