Oskar Allerbo

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Doktorand i matematisk statistik med inriktning mot biostatistik.

Källa: chalmers.se

Visar 1 publikationer

2011

Simulations of lipid vesicle rupture induced by an adjacent supported lipid bilayer patch

Oskar Allerbo, Anders Lundström, Kristian Dimitrievski
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Vol. 82 (2), p. 632-636
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2015–2018

Centre of excellence for Global Systems Science (CoeGSS)

Michal Palka Programvaruteknik
Cezar Ionescu Programvaruteknik
Patrik Jansson Programvaruteknik
Oskar Allerbo Datavetenskap
Devdatt Dubhashi Datavetenskap
Europeiska kommissionen (Horisont 2020)

Det kan finnas fler projekt där Oskar Allerbo medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.