Emilio Da Cruz Brandao

Konstnärlig lärare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Masterprogramansvarig Architecture and Planning Beyond Sustainability /MPDSDEmilio undervisar, examinerar och har kursansvar i flera kurser samt handleder årligen flera examensarbeten inom masterprogrammet Architecture and Planning Beyond Sustainability, MPDSD. Han arbetar med särskilt fokus på social hållbarhet, medskapande processer och delaktighet. Han är också aktiv i Arkitekter Utan Gränser (ASF-Sverige) och i flera projekt med socialt engagemang. Emilio representerar Chalmers i flera samverkans plattformar och forskningsprojekt så som Mellanrum, forskningsprojektet Stitching the city: From micro-data to macro-views, och i det ESF finansierad samverkansprojekt Lärandets Torg i Hammarkullen, Göteborg, ett projekt som syftat "att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare’, Arbetsförmedling, andra myndigheter och arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män från Nordost som står långt från arbetsmarknaden närmar sig den – antingen genom utbildning, anställning, praktik eller starta eget företag.”

Källa: chalmers.se

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2018–2021

Stitching the city: From micro-data to macro-views

Liane Thuvander Forskning - Arkitekturens teori och metod
Monica Billger Arkitekturens teori och metod
Emilio Da Cruz Brandao Stadsbyggnad
Marco Adelfio Stadsbyggnad
STINT

2016–2017

Lärandets torg Hammarkullen

Anna-Johanna Klasander Stadsbyggnad
Emilio Da Cruz Brandao Stadsbyggnad
Europeiska kommissionen (EU)

Det kan finnas fler projekt där Emilio Da Cruz Brandao medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.