John-Fredrik Grönvall

Projektledare forskning vid System- och reglerteknik
Image of John-Fredrik Grönvall
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 2 forskningsprojekt

2019–2022

FOT-E (Field Operational Test dataset Enrichment)

John-Fredrik Grönvall System- och reglerteknik
Thomas Streubel Olycksanalys och prevention
Marco Dozza Olycksanalys och prevention
Erik Svanberg Olycksprevention
VINNOVA

2017–2021

L3Pilot - Piloting Automated Driving on European Roads

Marco Dozza Fordonssäkerhet
Thomas Streubel Fordonssäkerhet
Linda Pipkorn Fordonssäkerhet
Emma Tivesten Fordonssäkerhet
Erik Svanberg Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers
John-Fredrik Grönvall Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers
Jordanka Kovaceva Fordonssäkerhet
Pierluigi Olleja Fordonssäkerhet
Europeiska kommissionen (EU)

Det kan finnas fler projekt där John-Fredrik Grönvall medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.