FOT-E (Field Operational Test dataset Enrichment)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Projektets mål är att extrahera data i insamlade videofilmer, från tidigare datainsamlingsprojekt, klassificera beteenden och rörelser, för att skapa en förbättrad databas. Denna databas ska hjälpa forskare att svara på frågor kring både aktiv och passiv säkerhet i fordon. Databasen ska även användas för validering av kommande, nya säkerhetsfunktioner kring bilförares uppmärksamhet i trafiken.

Deltagare

Thomas Streubel (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

Marco Dozza

Biträdande professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksanalys och prevention

John-Fredrik Grönvall

Projektledare forskning vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Erik Svanberg

PDB-registrator vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet, Olycksprevention

Samarbetspartners

Autoliv Research AB

Vårgårda, Sweden

Smart Eye AB

Goteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-16