FOT-E (Field Operational Test dataset Enrichment)
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Projektets mål är att extrahera data i insamlade videofilmer, från tidigare datainsamlingsprojekt, klassificera beteenden och rörelser, för att skapa en förbättrad databas. Denna databas ska hjälpa forskare att svara på frågor kring både aktiv och passiv säkerhet i fordon. Databasen ska även användas för validering av kommande, nya säkerhetsfunktioner kring bilförares uppmärksamhet i trafiken.

Deltagare

Thomas Streubel (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Giulio Bianchi Piccinini

Maskinteknik, mekatronik och automatisering, teknisk design samt sjöfart och marin teknik

Marco Dozza

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

John-Fredrik Grönvall

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Erik Svanberg

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Smart Eye AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03095
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-28