Erik Svanberg

Visar 3 publikationer

2017

The UDrive dataset and key analysis results

Jonas Bärgman, Nicole van Nes, Michiel Christoph et al
Rapport
2016

Data sharing of transport research data

Helena Gellerman, Erik Svanberg, Y. Barnard
Transportation Research Procedia. Vol. 14, p. 2227-2236
Paper i proceeding
2012

Deliverable D3.3: Data management in euroFOT

Selpi Selpi, Samuel Borgen, Jonas Bärgman et al
Rapport

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2019–2022

FOT-E (Field Operational Test dataset Enrichment)

Thomas Streubel Olycksanalys och prevention
John-Fredrik Grönvall System- och reglerteknik
Erik Svanberg Olycksprevention
Marco Dozza Olycksanalys och prevention
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Erik Svanberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.