Deliverable D3.3: Data management in euroFOT
Rapport, 2012

naturalistic driving

FOT

euroFOT

data management

naturalistic FOT

field operational test

Författare

Selpi Selpi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Samuel Borgen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Erik Svanberg

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Rasmus Nisslert

Catarina Norell

Jordanka Kovaceva

David Sanchez

Marga Saez

Clement Val

Jörg Küfen

Mohamed Benmimoun

Barbara Metz

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-27