Deliverable D3.3: Data management in euroFOT
Rapport, 2012

naturalistic FOT

euroFOT

naturalistic driving

field operational test

data management

FOT

Författare

Selpi Selpi

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Samuel Borgen

Chalmers, Tillämpad mekanik

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Erik Svanberg

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Rasmus Nisslert

Catarina Norell

Jordanka Kovaceva

David Sanchez

Marga Saez

Clement Val

Jörg Küfen

Mohamed Benmimoun

Barbara Metz

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07