Mats Hulander

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Visar 1 publikationer

2018

Curvature-dependent effects of nanotopography on classical immune complement activation

Emma Westas, Mats Hulander, Martin Andersson
Acta Biomaterialia. Vol. 74, p. 112-120
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Mats Hulander medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.