Mikael Karlsson

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Mikael forskar inom återvinning av titandioxid. Titandioxid används främst som vitt pigment i flertalet olika produkter, exempelvis färg, plaster och papper. Fokus ligger på återvinning av titandioxid från olika typer av färgrester med hjälp av superkritisk vätske extraktion och vätske-vätske extraktion. Mikael har tidigare arbetat inom färgindustrin som utvecklingsingenjör av dekorativ färg och spackel. Övriga intresseområden är bland annat matematisk modellering, försöksplanering och strömningsberäkningar.

Källa: chalmers.se

Visar 6 publikationer

2019

Characterisation of silicon, zirconium and aluminium coated titanium dioxide pigments recovered from paint waste

Mikael Karlsson, Zareen Abbas, Romain Bordes et al
Dyes and Pigments. Vol. 162, p. 145-152
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Characterization of paint formulated using secondary TiO2 pigments recovered from waste paint

Mikael Karlsson, Ruben Alvarez-Asencio, Romain Bordes et al
Journal of Coatings Technology Research. Vol. 16 (2), p. 607-614
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Surface properties of recycled titanium oxide recovered from paint waste

Mikael Karlsson, Zareen Abbas, Romain Bordes et al
Progress in Organic Coatings. Vol. 125, p. 279-286
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Recovery of titanium dioxide and other pigments from waste paint by pyrolysis

Mikael Karlsson, Daniel Corr, Christer Forsgren et al
Journal of Coatings Technology Research. Vol. 12 (6), p. 1111-1122
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Recovery and reuse of TiO2 and other pigments from paint waste

Mikael Karlsson
Licentiatavhandling

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Mikael Karlsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.