David Niepce

Doktorand vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Kvantteknologi

Visar 6 publikationer

2019

High Kinetic Inductance Nb N Nanowire Superinductors

David Niepce, Jonathan Burnett, Jonas Bylander
Physical Review Applied. Vol. 11 (4)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

On the angular dependence of InP high electron mobility transistors for cryogenic low noise amplifiers in a magnetic field

Isabel Harrysson Rodrigues, David Niepce, Arsalan Pourkabirian et al
AIP Advances. Vol. 9 (8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Decoherence benchmarking of superconducting qubits

Jonathan Burnett, Andreas Bengtsson, Marco Scigliuzzo et al
NPJ QUANTUM INFORMATION. Vol. 5 (1)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Angular Dependence of InP High Electron Mobility Transistors for Cryogenic Low Noise Amplifiers under a magnetic field

Isabel Harrysson Rodrigues, David Niepce, Giuseppe Moschetti et al
IIS UTokyo SYMPOSIUM No.100
Paper i proceeding
2018

Noise and loss of superconducting aluminium resonators at single photon energies

Jonathan Burnett, Andreas Bengtsson, David Niepce et al
Journal of Physics: Conference Series. Vol. 969 (1)
Paper i proceeding
2018

Nanowire Superinductors

David Niepce
Licentiatavhandling

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2014–2017

Superinduktans för kvantmekaniska IT-komponenter (Super JB)

Jonas Bylander Kvantkomponentfysik
David Niepce Kvantkomponentfysik
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där David Niepce medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.