Sverker Holmgren

Forskningsprofessor vid E-commons

Sverker Holmgren är professor i vetenskapliga beräkningar. Han rekryterades till Chalmers 2020 som ansvarig chef och föreståndare för Chalmers e-Infrastructure Commons. Chalmers e-Commons är en nyligen initierad digital forskningsinfrastruktur som implementerar och/eller ger tillgång till hela spektrumet av tjänster som Chalmers forskare behöver med hjälp av ett datacentrerat tillvägagångssätt. E-Commons är också det lokala gränssnittet mot nationella och internationella e-infrastruktur- och datainitiativ.Sverker Holmgren är Chalmers delegat till European Open Science Cloud, EOSC, och också läroverkets representant i det europeiska universitetsnätverket CESAER´s Working Group on Open Science. CV i korthet: Maj 2020: Chef för Chalmers e-Infrastructure Commons vid Chalmers tekniska högskola2010: Professor i vetenskaplig beräkning vid Uppsala universitet (ledig).2011-2019: Programdirektör för Nordic e-Science Globalization Initiative, NordForsk, Oslo (deltid)1993-2010: Universitetslektor i Scientific Computing, Uppsala universitet1987-1993: Doktorand

Källa: chalmers.se
Image of Sverker Holmgren
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 2 forskningsprojekt

2020–2022

Puhuri

Sverker Holmgren E-commons
Vetenskapsrådet (VR)
NordForsk

Det kan finnas fler projekt där Sverker Holmgren medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.