Jonas Wetterling

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Jonas Wetterling är doktorand på avdelningen för Skogsindustriell Kemiteknik. Hans forskning är inriktad mot att modellera filtrering av material som bildar komprimerbara filterkakor samt denna kompressions påverkan på filtreringsförloppet. Kompressionen är påtaglig hos många biomaterial, exempelvis de cellulosa-partiklar som studeras i projektet, och resulterar i ett förhöjt filtermotstånd och därmed minskad effektivitet av ett separationssteg som är vanligt förekommande inom industrin och som väntas vara en framträdande separationsmetod i framtida bioraffinaderier.

Källa: chalmers.se

Visar 8 publikationer

2018

Electroosmotic dewatering of cellulose nanocrystals

Jonas Wetterling, Karin Sahlin, Tuve Mattsson et al
Cellulose. Vol. 25 (4), p. 2321-2329
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Local filtration properties of microcrystalline cellulose: Influence of an electric field

Jonas Wetterling, Tuve Mattsson, Hans Theliander
Chemical Engineering Sciences. Vol. 171, p. 368-378
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The Influence of Ionic Strength on the Electroassisted Filtration of Microcrystalline Cellulose

Jonas Wetterling, Sandra Jonsson, Tuve Mattsson et al
Industrial & Engineering Chemistry Research. Vol. 56 (44), p. 12789-12798
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Modelling filtration processes from local filtration properties: The effect of surface properties on microcrystalline cellulose

Jonas Wetterling, Tuve Mattsson, Hans Theliander
Chemical Engineering Sciences. Vol. 165, p. 14-24
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

The influence of ionic strength on the local filtration properties of titanium dioxide

Tuve Mattsson, Julie Durruty, Jonas Wetterling et al
Filtration. Vol. 15 (1), p. 48-57
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Effects of surface structure on the filtration properties of microcrystalline cellulose

Jonas Wetterling, Tuve Mattsson, Hans Theliander
Separation and Purification Technology. Vol. 136, p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Jonas Wetterling medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.