The influence of ionic strength on the local filtration properties of titanium dioxide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Tuve Mattsson

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Julie Durruty

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Jonas Wetterling

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Filtration

1479-0602 (ISSN)

Vol. 15 48-57

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik