The influence of ionic strength on the local filtration properties of titanium dioxide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

Tuve Mattsson

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Julie Durruty

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Jonas Wetterling

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

Filtration

1479-0602 (ISSN)

Vol. 15 1 48-57

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-24