Sjöfarten post-corona
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Studien kommer ge en indikation på hur sjöfarten påverkats av coronapandemin och hur den påverkar på medellång och längre sikt. Detta har betydelse för alla tre hållbarhetsdimensioner eftersom pandemin påverkar samtliga delar av samhället. Förstudiens fokus ligger på förändrade försörjningskedjor och förutsättningar för sjöfarten som del i transportsystemet, men en mindre del av förstudien ägnas svensk sjöfartsnäring. Sålunda fokus på långsiktig planering av transportsystemet med input till transportpolitik men indirekt även till näringspolitik.

Deltagare

Ceren Altuntas Vural (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jonas Flodén

Unknown organization

Marta Gonzalez-Aregall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Johan Woxenius

Unknown organization

Finansiering

Lighthouse

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-08