Reducering av emissioner från vätgasmotorer
Forskningsprojekt , 2020 – 2024

Det finns ett behov till att upptäcka och utveckla nya tekniklösningar för fordon, som reducerar växthusgaser och andra emissioner. Lösningar som inte är beroende av en fossil energikälla. Speciellt för tunga lastbilar behöver vi lösningar som minimerar batteribehovet och upprätthåller räckvidden. En vätgasförbränningsmotor med nästan nollutsläpp kan vara ett hållbart alternativ, och målet med projektet är att undersöka om detta är genomförbart och hur detta kan uppnås. Detta görs genom att studera utsläpp från en en-cylinder vätgasmotor och dedikerade avgasbehandlingskomponenter och system. Även vätgasstrålar studeras för förbränningssystem- och H2-dosering- design. Både orent blått väte och rent grönt väte används för jämförelse av motorns optimering, utsläpp och LCA-studier.

Deltagare

Lucien Koopmans (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Louise Olsson

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

Johnson Matthey AB

Västra Frölunda, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: Dnr2020-016027,Pnr51458-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2024

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-26