Förbättrade digitala verktyg för hydrodynamisk design av energieffektiva fartyg - validering, demonstration och lansering till den marina industrin
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Projektet syftar till att påverka industrins praxis för design av fartyg genom en förbättrade verktyg för utformning av energieffektiva fartygsformer. Förbättringarna avser i huvudsak tre områden: i) att beräkningar görs i fullskala, jämfört med de i modellskala som är vanliga idag, ii) propellers interaktion med skrovet, iii) inverkan av framdrift i vågor. På så sätt kan fartygets hydrodynamiska egenskaper förbättras och därigenom energiförbrukningen minskas.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

Flowtech International AB

Göteborg, Sweden

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 49300-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-06-08