HEFE - Energieffektivare elfordon
Forskningsprojekt, 2020 – 2024

Energimyndigheten anser att projektet adresserar två nyckelfrågor för utveckling av elfordon: den kompletta elektriska drivlinans verkningsgrad och minskad energianvändning i fordonens klimat- och kylsystem. Projektmålen att ta fram ett nytt drivlinekoncept med 5 % högre verkningsgrad än nuvarande elektriska drivlina och att minska den årliga energianvändningen för värme och kyla med 10 % utan ökad systemkostnad är högt satta men bedöms realistiska.

Deltagare

David Sedarsky (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Nikolce Murgovski

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51459-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-12-01