Från solel till användare med minsta möjliga förlust – en fullskaledemonstration
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Projektet syftar till att demonstrera ett komplett DC-system i en enfamiljsvilla, inklusive solceller, batterilager, laststyrning, likströmsnät och likströmslaster. Projektet ska ge underlag för hur solceller ska kunna användas för direktförsörjning av en villas produkter och tekniska system. Brukarbeteende, byggregler och elpris ska också vägas in. Genom sitt fokus på effektivt nyttjande av solel i byggnader har projektet potential att bidra till en mer resurseffektiv utbyggnad av solceller i Sverige.

Deltagare

Torbjörn Thiringer (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P43276-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-24