Förenkla detektionen, förstå produktionen och förbättra avskiljningen av oönskade smak- och luktämnen i akvakultur
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Oskar Modin (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: Dnr2020-02639
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-07-08