Graphene-based drug delivery systems for treating MRSA infections
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ivan Mijakovic (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Systembiologi

Samarbetspartners

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

SINTEF industri

Porsgrunn, Norway

Finansiering

NordForsk

Projekt-id: 105121
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-18