Nudging för minskad konsumtion av engångskaffemuggar
Forskningsprojekt, 2021 – 2022

Projektet ska testa olika ”green nudges” som ett medel för att minska användningen av engångskaffemuggar i samband med inköp av kaffe.

Deltagare

Oskar Rexfelt (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Helena Strömberg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design & Human Factors

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Naturvårdsverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-17