Digitala arbetsinstruktioner för kognitivt arbete - DIGITALIS
Forskningsprojekt, 2022 – 2024

Syfte och mål
Genom en ökad grad av digitalisering har industriella arbetsinstruktioner de senaste 20 åren givits en allt mer digital representation. Trots stark teknisk utveckling har kunskapen kring utformning av instruktioner inte förändrats i samma takt. Detta har bl.a. gett kvalitetsbrister, effektivitetsbrister och lägre grad av inkludering av personalgrupper. Den centrala utmaningen för föreliggande projekt är att demonstrera hur systematisk utveckling av kognitivt stöd och informationsdesign kan öka kvalitet och flexibilitet i framtidens produktion.

Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att leverera kunskap, riktlinjer och tekniska demonstratorer som påvisar och förbättrar effektivitet i informationsanvändande och ger mindre kvalitetsproblem från informationsanvändning samt som på längre sikt leder till mer hållbara, inkluderande och attraktiva arbetsplatser, förbättrad resiliens och en bättre beredskap för demografiförändringar.

Planerat upplägg och genomförande
Projektet inleds med analyser av både företagens nuläge samt den akademiska litteraturens syn på industriella arbetsinstruktioner. Detta följs upp av en iterativ teknikutveckling och utvärderingsfas som resulterar i konkreta riktlinjer för teknisk informationsleverans. Slutligen genomförs implementationer av lösningar på förekommande fallstudier tillsammans med utveckling av tre demonstratorer.

 

Deltagare

Omkar Salunkhe (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Johan Stahre

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Hao Wang

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

CEJN AB

Skövde, Sweden

ESI Group

Paris, France

Hitech & Development Wireless

Kista, Sweden

Högskolan i Skövde

Skövde, Sweden

Husmuttern AB

Torshälla, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Saab AB

Sweden

Swegon

Västra frölunda, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-01280
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-03-29