Hållbart och effektivt motordrivsystem för e-mobilitetsapplikationer (SEMDY)
Forskningsprojekt, 2022 – 2025

Mer än 70 % av energiförlusterna i framdrivningssystemet för elfordon sker i den elektriska maskinen och växelriktaren. Dessutom används material med höga värden på Environmental Load Unit (ELU) i dessa två komponenter. I detta projekt kommer en avancerad styrning av elektriska maskiner att utvecklas för att förbättra effektiviteten hos växelriktare och elektriska maskiner. Optimeringsprocessen kommer inte att begränsas till enbart mjukvara och både växelriktaren och maskinvaruoptimeringarna kommer att undersökas. Optimeringen av hårdvaran kommer att göras med hänsyn till hållbarhetsaspekter av de olika designalternativen, så att energibesparing och fordonsräckvidd förbättras tillsammans med utvecklingen av en hållbar hårdvara i både elektrisk maskin och växelriktare.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P2022-00972
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-20