E-Laas: Energioptimal urban logistik som tjänst
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

I E-Laas-projektet föreslås en ny och operativ energibaserad strategi för att designa multimodala urbana logistiksystem. Urbana leveranssystem jämförs med varandra utifrån energianvändning, inklusive modalskiften (mikroplattformar) och nya sätt att kombinera laddning och godsparkering. Denna kvantitativa energibaserade metodik gör det möjligt för oss att systematiskt och naturligt definiera hållbarhetsmål. Vårt övergripande mål med E-Laas är därför att skapa en metod för att minska energianvändningen från konsolideringscentra till kundens dörr, och därigenom stimulera energibesparingar på alla nivåer. Dessutom gör den energibaserade metoden det möjligt för oss att jämföra olika modulära lösningar genom begreppet sammanflätade energifotavtryck. I E-Laas tar vi även in aspekter som socialt ansvar och elkraftsinfrastruktur.

Detta Sino-EU-projekt drivs tillsammans med Warszawas tekniska universitet (Polen), Shanghai University och Tsinghua University (Kina).

Deltagare

Balázs Adam Kulcsár (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Dan Andersson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ala Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ivan Sanchez-Diaz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Fangting Zhou

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2023-00021
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: F-ENUAC-2022-0003
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

2024

Collaborative electric vehicle routing with meet points

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-09