Datadriven nutrition för individanpassad prevention
Forskningsprojekt, 2023

Syfte och mål
Målet är att forma ett internationellt forskningskonsortium och skriva en konkurrenskraftig ansökan för Horisont Europa-utlysningen "Personalised prevention of non-communicable diseases - addressing areas of unmet needs using multiple data sources". Vår ansökan syftar till att utveckla, integrera och testa individanpassade tillvägagångssätt för att optimera en hälsosam och hållbar nordisk kost för att ge effektiv långsiktig viktkontroll och minska risken för icke-smittsamma sjukdomar i den europeiska befolkningen.

Förväntade effekter och resultat
Vi kommer att etablera ett internationellt forskningskonsortium och lämna in en utmärkt ansökan för steg 1 i Horisont Europa-utlysningen. Ansökan kommer att vara konkurrenskraftig baserat på vår innovativa och välutvecklade forskningsidé och projektmål, som gemensamt utvecklats och riktats mot utlysningen, den senaste tekniken och strukturen för varje arbetspaket samt den samlade expertisen hos de utsedda arbetspaketledarna och de engagerade akademiska, hälsovårds- och industripartners.

Deltagare

Rikard Landberg (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2023-00706
Finansierar Chalmers deltagande under 2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-12