Hög prestanda elektriska drivlina för elektriska borrriggar (E-drill)
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

 
Projektet syftar till att utveckla ett högpresterande elektriskt drivsystem för hög arbetscykeleffektivitet med dess huvudkomponenter som använder hållbara material för elektrifierade borriggar. Det bidrar till FFI Nollutsläpp genom att utveckla fossilfria elektrifierade fordon och därigenom minska klimat- och miljöpåverkan. Projektet kommer att hjälpa till att samla kunskap inom industri och akademi om design och optimering av elektriska system och komponenter för elektrifierad tung utrustning och gruvmaskiner. Olika funktioner kommer att realiseras genom att en elektrisk drivlina ersätter förbränningsmotorn. Drivsystemets förväntade prestanda inkluderar högre systemeffektivitet, lägre kostnader, hållbar materialanvändning och högre systemtillförlitlighet. Den innovativa drivlinatekniken kommer att verifieras med både simuleringar och fullskaliga experiment.

Deltagare

Yujing Liu (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Luca Boscaglia

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Bowen Jiang

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

Epiroc AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Epiroc AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Energimyndigheten

Projekt-id: P2023-00604
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2024-06-17