Utveckling av hållbara elektrokemiska korrosionsskyddssystem for armerade betongkonstruktioner (DOSECOPS)
Forskningsprojekt, 2012 – 2016

Detta är ett EU-beviljat projekt under FP7-PEOPLE-2011-IRSES. Det övergripande målet med projektet är att samla ett internationellt team av forskare, med ett brett utbud av kompetens inom elektrokemi, materialvetenskap, konstruktionsteknik, nanoteknik, elektromekanik och datormodellering, för att utveckla nya elektrokemiska behandlingsmetoder för både nya och gamla armerade betongkonstruktioner för att minimera både reparations- och övervakningskostnader och förbättra konstruktionernas långsiktiga säkerhet. Projektet är för personalutbyte mellan tre europeiska universitet och två kinesiska universitet rörande 18 forskare och 168 personmånader under 4 år att utforska kompletterande styrka och synergier inom konsortiet. Projektet genomförs vid Avdelningen för byggnadsteknologi, forskargruppen Byggnadsmaterial. Nyckelord: Armering, betong, beständighet, elektrokemisk behandling, korrosionsskydd

Deltagare

Luping Tang (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Arezou Babaahmadi

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Wei Liu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Emma Qingnan Zhang

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Politecnico di Milano

Milano, Italy

University of Plymouth

Plymouth, United Kingdom

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: EC/FP7/294955
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/D...

Senast uppdaterat

2020-09-02