3iBS - Intelligenta, innovativa, integrerade bussystem
Forskningsprojekt , 2012 – 2015

Syftet med projektet är att bidra till ökad attraktivitet hos framtida bussystem och härigenom bidra till mer hållbara persontransporter från ett ekonomiskt, socialt och miljöperspektiv.

I projektet kommer att utvecklas en plan för framtida forskning inom området avancerade bussystem liksom hur forskningsresultaten skall komma till användning vid utveckling av framtida system. Projektet skall också identifiera och sprida information om innovativa bussystemlösningar.

Projektledare: MariAnne Karlsson, mak@chalmers.se

Deltagare

MariAnne Karlsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Asstra - Associazione Trasporti

Rome, Italy

Azienda Per La Mobilita Del Comune Di Roma Spa

Roma, Italy

Consorcio Regional de Transportes de Madrid

Madrid, Spain

D'appolonia

Genova, Italy

Fraunhofer-Gesellschaft

Munchen, Germany

Maintenance Etudes Et Realisationsen Circulation Urbaine Et En Regulation Sas

Paris, France

Transports De Barcelona Sa

Barcelona, Spain

Union Internationale des Transports Publics (UITP)

Bruxelles, Belgium

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://www.3ibs.eu/en/home

Senast uppdaterat

2020-09-02