D1.1.3. Recommendations for meeting mobility challenges of an aging population
Rapport, 2015

accessibility

safety

public transport

aging travelers

bus system

Författare

MariAnne Karlsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Maria Vittoria Corazza

Antonio Musso

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08