Systemoptimering och styrstrategier för hybridfordon
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Syftet med projekt är att studera den övergripande och samordnade optimeringen av dimensioneringen och styrningen av nya hybridkoncept genom att utveckla nya simuleringsmodeller. Systemkonfigurationen och dimensioneringen av enskilda komponenter är avgörande för det totala systemets prestanda gällande bränsleeffektivitet, emissioner och totalkostnad

Deltagare

Bo Egardt (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-07