Virtuell beredning och idrifttagning av produktionssystem inklusive PLC-logik
Forskningsprojekt, 2014 – 2017

Förväntat resultat av projektet är: Metod för specifikation, modellering och beräkning för effektiv återstart. Metoder för automatisk generering av PLC-program. Metoder för formell verifiering av logik . Metoder för cykeltids- och energioptimering. Metoder för virtuell beredning av PLC-logik inklusive visualisering. Rutiner för virtuell idrifttagning. Licentiatavhandling inom PLC-beredning och visualisering i tidiga faser. Doktorsavhandling inom cykeltids- och energioptimering och effektiv återstart och operatörsstöd.

Deltagare

Petter Falkman (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Martin Fabian

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Dassault Systemes

Velizy Villacoublay, France

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

KUKA Nordic

Västra Frölunda, Sweden

National Electric Vehicle Sweden

Trollhättan, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Schneider Electric Industries

Rueil Malmaison, France

Siemens

Munich, Germany

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01408
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28