Future Industrial Services Management
Forskningsprojekt, 2014 – 2016

Underhåll utgör en mycket stor andel av den totala produktionskostnaden. Förbättrat underhåll har därför en stor vinstpotential både ekonomiskt och miljömässigt. Projektets mål är att utveckla visionen om framtidens industriella servicecentral där tillståndsdata, produktionsmodeller och expertis samverkar för ökad effektivitet och kundanpassning. Idén är att ta sig an problemet med ett förbättrat underhåll i sin helhet, inkluderande behov av organisatoriska förändringar och nya affärsmodeller. Projektet rör några få industrigrenar men resultaten är generella. Projektet förväntas leda till metoder och tekniker som ger förbättringar på flera områden: - Bättre resursutnyttjande ger hållbar tillväxt - Ökad tillgänglighet genom färre oplanerade stopp - Större flexibilitet inom organisationer och mot kund - Förbättrade affärsmodeller och nya nyckeltal Arbetet i fallstudierna kommer också att ge konkreta resultat för deltagande företag.

Deltagare

Ann-Brith Strömberg (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Efraim Laksman

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Michael Patriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Samarbetspartners

Eduro AB

Västerås, Sweden

EuroMaint Rail

Solna, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Siemens Energy

Finspång, Sweden

TXG Development

Mölndal, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-00814
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Produktion

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

http://www.chalmers.se/en/projects/Pages/F...

Senast uppdaterat

2019-11-29