Intelligent Light
Forskningsprojekt , 2012 – 2017

Projektet ILight syftar till att vidareutveckla LED-baserade ljussystem för växthus och bygger vidare på ProEnviro projektet LightM. Belysningen sker med en uppsättning av flera olika ljuseffektiva HB-LEDs, var och en med specifikt utvald våglängd. Systemet får sin intelligens genom sensorer och ett styrsystem som automatiserar och optimerar belysningen av växterna med avseende på energiförbrukning och produktion. Kärnan i projektet är att växterna betraktas som dynamiska system vilka utsätts för små ljusexitationer. Sedan analyseras ljusresponsen (växternas fluorescens) för att utifrån den justera belysningens styrka och spektrum.

Deltagare

Torsten Wik (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Linnéa Ahlman

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Anna-Maria Carstensen

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Heliospectra AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra)

Projekt-id: MI-004
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-05-26