Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av leanprinciper och PROUKTlivscykeldata (ÅTER PRODUKT)
Forskningsprojekt, 2013 – 2016

ÅTER PRODUKT syftar till att utveckla stödmetoder för införande av lean-principer samt effektiv användning av produktlivscykeldata som ökar svenska återtillverkares konkurrenskraft. Återtillverkning är en komplicerad process p.g.a. osäkerheter om inkommande produkters skick. Användandet av lean-principer och information från produktens livscykel minskar dessa osäkerheter.

Projektets mål är att utveckla stödmetoder för hur man inför lean-principer och använder livscykelinformation för att uppnå effektivare och miljömässigt bättre återtillverkningsprocesser.

Förväntade effekter och resultat
Förbättrade återtillverkningsprocesser genom kortare ledtider, lägre kostnader, bättre ekologisk prestanda och högre produktkvalitet

Metoder för informationsutbyte i produktlivscykeln:

  • feed forward från produktutveckling, användning och underhåll till återtillverkning,
  • feedback från återtillverkning till produktutveckling för förbättrad produktkvalitet och för att få produkterna konstruerade för återtillverkning
  • förbättrad användarinvolvering och affärsmodell som möjliggör effektiv användning av produktlivscykelinformation (t.ex. PSS).

 

Deltagare

Lars Almefelt (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jon Larborn

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Oskar Rexfelt

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anders Skoogh

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktionssystem

Samarbetspartners

Inrego

Täby, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

LTB Jobb

Norrköping, Sweden

Qlean

Borås, Sweden

Tetra Pak

Lund, Sweden

Toyota Material Handling Sweden

Hisings Kärra, Sweden

UBD Cleantech

Höör, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-03333
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-24